6 Μύθοι για την Ψωρίαση

Σε αντίθεση με άλλες αυτοάνοσες ασθένειες, η ψωρίαση έχει εμφανείς εκδηλώσεις στο δέρμα. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι κάνουν διάφορες υποθέσεις χωρίς να είναι